W ciągłej sprzedaży znajdują się następujące rodziny produktów :

  • Systemy operacyjne Microsoft Windows
  • Pakiety Microsoft Office
  • Programy Antywirusowe ESET
  • Oprogramowanie do wykonywania backup'u - Xopero w wersji standalone oraz Cloud 
  • Oprogramowanie do centralnego zarządzania flota komputerów oraz do inwentaryzacji oprogramowania (licencji)