Systemy CCTV

 • Administracja systemami telewizji przemysłowej
 • Konfiguracje kamer, rejestratorów
 • Modernizacja systemów CCTV
 • Naprawy kamer i rejestratorów
 • Sprzedaż elementów składowych - systemu CCTV (kamery, rejestratory, zasilacze i inne komponenty)
 • Budowa macierzy dyskowych na potrzeby magazynowania nagranego materiału obejmującego szersze ramy czasu -  niż pozwalają na to standardowe rejestratory. 
 • Doradztwo w zakresie zakupów i modernizacji systemów CCTV
 • Konserwacja systemów CCTV

Alarmy

 • Administracja systemami alarmowymi
 • Konfiguracje centrali alarmowych
 • Modernizacja systemów alarmowych
 • Naprawy centrali, czujek itd.
 • Sprzedaż elementów składowych systemów alarmowych: centrale, zasilacze, czujki, bariery, klawiatury dostępowe itd.  
 • Konserwacja systemów alarmowych